ஜோதிட நேர கணக்கீட்டின் காரணிகள் - FREE Astrology Lesson in Tamil

ஜோதிட நேர கணக்கீட்டின் காரணிகள்

ஜோதிட நேர கணக்கீட்டின் காரணிகள் நேரத்தைக் கணக்கிட உதவும் சில முக்கியமான காரணிகள் பின்வருமாறு: 1 விகதி = 24 வினாடிகள் 2.5 விகாட்டி = 1 …

Read More
இலவச ஜாதக மென்பொருள் - LifeSign ME Lite - Astrology in Tamil

ஜோதிடர்களுக்கான இலவச ஜாதக மென்பொருள்

ஜோதிடர்களுக்கான இலவச ஜாதக மென்பொருள் ஆஸ்ட்ரோ-விஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் (Online)இலவச ஜாதக பயன்பாட்டை LifeSign ME Lite App கொண்டு வருகிறது, இது LifeSign ME …

Read More
Yearly Predictions - Tamil Astrology Blog

வரும் 2020-ம் ஆண்டில் உங்களுக்கு என்ன காத்திருக்கிறது?

2020-ம் ஆண்டு வருட பலன்😎 வரும் ஆண்டில் உங்களுக்கு என்ன காத்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிய ஆவலாக இருக்கிறீர்களா?🤔 பொதுவாக ஒவ்வொரு வருடமும் தொடங்கும் போது, கிரங்களின் அமைவு …

Read More
குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

எந்த ராசிக்கு என்ன யோகம்? 😎

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020😎  (Jupiter Transit Predictions) வியாழன் அல்லது குரு என்பது “வளர்ச்சி” மற்றும் விரிவாக்கத்தின் கிரகம். கடந்த தினம் நவம்பர் 5, 2019 …

Read More