ராசி குறியீடுகள் – FREE Astrology Lesson in Tamil

ராசி (Rashi) குறியீடுகள் - FREE Astrology Lesson in Tamil

ராசி (Rashi) குறியீடுகள்

ராசி என்பது 360 டிகிரி கொண்ட ஒரு வட்டம் மற்றும் இது சரியாக 30 டிகிரிக்கு, பன்னிரண்டு சம பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு அடையாளம் ஒரு குறியீடு பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ராசி குறியீடுகள் மற்றும் அவற்றின் சின்னங்கள்:
மேஷம்  Aries செம்மறி ஆடு
ரிஷபம் Taurus காளை
மிதுனம் Gemini இணை ஜோடிகள்
கடகம் Cancer நண்டு
சிம்மம் Leo சிங்கம்
கன்னி Virgo கன்னி
துலாம் Libra தராசு
விருச்சிகம் Scorpio தேள்
தனுசு Sagittarius வில்
மகரம் Capricorn மான்
கும்பம் Aquarius கலசம்
மீனம் Pisces மீன்

astrovision

ராசி அறிகுறிகளின் திசைகள்:

மேஷம், சிம்மம், தனுசு கிழக்கு
ரிஷபம், கன்னி, மகரம் தெற்கு
மிதுனம், துலாம், கும்பம் மேற்கு
கடகம், விருச்சிகம், மீனம் வடக்கு

    12

வடக்கு

   1

கிழக்கு

          2

       தெற்கு

          3

  மேற்கு

     11

 மேற்கு

      4

  வடக்கு

     10

 தெற்கு

     5

  கிழக்கு

     9

கிழக்கு

     8

 வடக்கு

    7

 மேற்கு

     6

 தெற்கு

இதை இவ்வாறு கூறலாம்:

1, 5, 9 வீடுகள் கிழக்கில் வரும்

2, 6, 10 வீடுகள் தெற்கில் வரும்

3, 7, 11 வீடுகள் மேற்கில் வரும்

4, 8, 12 வீடுகள் வடக்கில் வரும்

View in English

Previous: பஞ்சாங்கம்