சனி பெயர்ச்சி பலன்கள்

சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020

சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் சனி என்பது கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வரம்புகளின் கிரகம். இது ஜனவரி 24, 2020 அன்று தனுசு (தனஸ்) இலிருந்து மகர (மகர) க்கு …

Read More
Kundli Matching - Vedic astrology blog

திருமண வாழ்க்கையில் தடையா?

குண்டலி (Kundli) நீங்கள் திருமண வயதில் உள்ளவரா? உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற போகும் உங்களின் கனவு வாழ்க்கைத்துணையை அறிந்து கொள்ள (ஆணோ, பெண்ணோ) காத்திருக்கிறீர்களா, ஆனால் நிராகரிக்கப்படுகிறீர்களா? …

Read More
Yearly Predictions - Tamil Astrology Blog

வரும் 2020-ம் ஆண்டில் உங்களுக்கு என்ன காத்திருக்கிறது?

2020-ம் ஆண்டு வருட பலன்😎 வரும் ஆண்டில் உங்களுக்கு என்ன காத்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிய ஆவலாக இருக்கிறீர்களா?🤔 பொதுவாக ஒவ்வொரு வருடமும் தொடங்கும் போது, கிரங்களின் அமைவு …

Read More
குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

எந்த ராசிக்கு என்ன யோகம்? 😎

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020😎  (Jupiter Transit Predictions) வியாழன் அல்லது குரு என்பது “வளர்ச்சி” மற்றும் விரிவாக்கத்தின் கிரகம். கடந்த தினம் நவம்பர் 5, 2019 …

Read More
PanchaPakshi Shastram - Tamil Astrology Blog

பஞ்ச-பக்ஷி சாஸ்திரம் – உங்களுக்கான பக்ஷியை எவ்வாறு கண்டறிவது?

பஞ்ச-பக்ஷி சாஸ்திரம் பஞ்ச-பக்ஷி சாஸ்திரம் என்பது ஒரு பண்டைய கால தமிழ் ஜோதிட மரபுகளில் பின்பற்றப்பட்ட “பனை ஓலை முறை”. பஞ்ச என்றால் ஐந்து, பக்ஷி என்றால் …

Read More
Jupiter Transit Predictions 2019-2020

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் (Jupiter Transit Predictions) வியாழன் அல்லது குரு என்பது வளர்ச்சி மற்றும் விரிவாக்கத்தின் கிரகம். கடந்த தினம் நவம்பர் 5, 2019 அன்று, குரு …

Read More
ஜெம்ஸ்டோன்ஸ் - Tamil Astrology

ஏன் இரத்தினக்கற்களை அணிய வேண்டும்?

ஜெம்ஸ்டோன்ஸ்💎 இரத்தினக்கற்கள் (ஜெம்ஸ்டோன்ஸ்) – என்பது உலகில் காணப்படும் விலைமதிப்பற்ற மற்றும் அரிய கற்கள். இவற்றை அணிவதன் ஒரு நபர் தன் வாழ்க்கையை “பாதிக்கும் மற்றும் எதிர்மறையை …

Read More